Отвъд шума и суетата на ежедневието има място за размисъл и творчество. Добре дошли в блог, пълен с уникални истории и полезни съвети.

logo
Assure Trade

Assure Trade | Условия за ползване

СЪГЛАСИЕ С НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ

Ние сме Уеб сайт ( "Компания", "ние", "нас" или "нашите") .

Ние управляваме уебсайта Уеб сайт ("Сайтът"), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат или препращат към тези правни условия ("Правните условия") (наричани общо "Услугите").

__________

Можете да се свържете с нас по имейл на адрес [email protected] или по пощата на бул. ,,Ботевградско шосе“ 247, 1839 ж.к. Левски В, София, България.

Тези Правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице ("Вие"), и относно достъпа Ви до и Уеб сайтизползването на Услугите. Вие се съгласявате, че с достъпа си до Услугите сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани с всички тези Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА ИЗРИЧНО ВИ Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО.

Ще Ви уведомим предварително за всички планирани промени в Услугите, които използвате. Променените Правни условия ще влязат в сила след публикуване или уведомяване от [email protected], както е посочено в имейл съобщението. Като продължавате да използвате Услугите след датата на влизане в сила на всички промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от променените условия.

Препоръчваме Ви да отпечатате копие от тези Правни условия за Вашия архив.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. НАШИТЕ УСЛУГИ 2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ 5. ПРОДУКТИ 6. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ 7. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 8. СОФТУЕР 9. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ 10. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГЕНЕРИРАНИ ПРИНОСИ 11. ЛИЦЕНЗ ЗА ПРИНОС 12. НАСОКИ ЗА РЕЦЕНЗИИТЕ 13. СОЦИАЛНИ МЕДИИ 14. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ 15. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ 16. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 17. ИЗВЕСТИЕ И ПОЛИТИКА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЦИФРОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ (DMCA) 18. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ 19. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНИЯ 20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 21. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 22. КОРЕКЦИИ 23. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 24. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА 25. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 26. ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 27. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ 28. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ 29. РАЗНИ 30. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Информацията, предоставена при използване на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от което и да е физическо или юридическо лице в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закона или подзаконовите актове или което би ни подложило на изискване за регистрация в рамките на тази юрисдикция или държава. Съответно, тези лица, които изберат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и са единствено отговорни за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

Услугите не са пригодени да отговарят на специфичните за отрасъла разпоредби (Закон за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA), Федерален закон за управление на сигурността на информацията (FISMA) и т.н.), така че ако вашите взаимодействия ще бъдат предмет на такива закони, не можете да използвате Услугите. Нямате право да използвате Услугите по начин, който би нарушил Закона Gramm-Leach-Bliley (GLBA).

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост в нашите Услуги, включително целия изходен код, бази данни, функционалност, софтуер, дизайн на уебсайтове, аудио, видео, текст, снимки и графики в Услугите (общо наричани "Съдържание"), както и търговските марки, марките за услуги и логата, съдържащи се в тях ("Марките").

Нашето съдържание и марки са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция) и договори в Съединените щати и по света.

Съдържанието и марките се предоставят в или чрез Услугите "КАКТО Е" само за Ваша лична, нетърговска употреба или вътрешна бизнес цел.

Вашето използване на нашите услуги

При условие, че спазвате настоящите Правни условия, включително раздела "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ" по-долу, ние Ви предоставяме неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз на: достъп до Услугите; и да изтеглите или отпечатате копие на която и да е част от Съдържанието, до която правилно сте получили достъп. единствено за Ваша лична, нетърговска употреба или вътрешна бизнес цел.

Освен както е посочено в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, никаква част от Услугите и никакво Съдържание или Марки не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, обобщавани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани, разпространявани, продавани, лицензирани или експлоатирани по друг начин за каквато и да е търговска цел, без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Марките, различни от посочените в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, адресирайте искането си до: [email protected]. Ако някога Ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично която и да е част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни идентифицирате като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да се уверите, че всяко известие за авторски права или собственост се появява или е видимо при публикуване, възпроизвеждане или показване на нашето Съдържание.

Ние си запазваме всички права, които не са изрично предоставени на Вас в и по отношение на Услугите, Съдържанието и Марките.

Всяко нарушение на тези права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото Ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Вашите предложения и приноси

Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ", преди да използвате нашите Услуги, за да разберете (а) правата, които ни давате, и (б) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате съдържание чрез Услугите.

Представяния: Като ни изпращате директно всякакви въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация за Услугите ("Представяния"), Вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такава Заявка. Вие се съгласявате, че ние ще притежаваме тази Заявка и ще имаме право на нейното неограничено използване и разпространение за всяка законна цел, търговска или друга, без потвърждение или компенсация за Вас.

Приноси: Услугите могат да Ви поканят да чатите, да допринасяте или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции, по време на които можете да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали за нас или чрез Услугите, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, музика, графики, коментари, отзиви, предложения за рейтинги, лична информация или други материали ("Приноси"). Всяко Представяне, което е публикувано публично, също се третира като Принос.

Вие разбирате, че Приносът може да бъде видим от други потребители на Услугите и евентуално чрез уебсайтове на трети страни.

Когато публикувате Приноси, Вие ни предоставяте лиценз (включително използването на Вашето име, търговски марки и лога): Публикувайки каквито и да е Приноси, Вие ни предоставяте неограничено, неограничено, неотменимо, вечно, неизключително, прехвърляемо, безвъзмездно, напълно платено, световно право и лиценз за: използване, копиране, възпроизвеждане, разпространение, продажба, препродажба, препродажба, публикуване, излъчване, преименуване, съхраняване, публично изпълнение, публично показване, преформатиране, превод, откъс (изцяло или частично), и да използвате Вашите Приноси (включително, без ограничение, Вашето изображение, име и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, за да подготвяте производни произведения или да включвате в други произведения Вашите Приноси и да подлицензирате лицензите, предоставени в този раздел. Нашата употреба и разпространение може да се осъществи във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Този лиценз включва използването от наша страна на Вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, както и на всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, логата и личните и търговски изображения, които предоставяте.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Като ни изпращате Подавания и/или публикувате Приноси чрез която и да е част от Услугите или правите Приноси достъпни чрез Услугите, като свързвате профила си чрез Услугите с някой от профилите си в социалните мрежи, Вие: потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите "ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ" и няма да публикувате, изпращате, публикувате, качвате или предавате чрез Услугите никакво Представяне, нито да публикувате Принос, който е незаконен, тормозещ,, вреден, клеветнически, неприличен, тормозен, оскърбителен, дискриминационен, заплашителен към лице или група, сексуално явен, фалшив, неточен, измамен или подвеждащ; до степента, позволена от приложимото законодателство, да се откаже от всякакви морални права върху всяко такова Представяне и/или Принос; гарантирате, че всяко такова Представяне и/или Принос са оригинални за Вас или че имате необходимите права и лицензи да изпращате такива Заявки и/или Приноси и че имате пълни правомощия да ни предоставите горепосочените права във връзка с Вашите Подадени материали и/или Принос; и гарантирате и декларирате, че Вашите Подадени материали и/или Приноси не представляват поверителна информация. Вие носите цялата отговорност за Вашите Подадени материали и/или Приноси и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които може да претърпим поради нарушение от Ваша страна на (а) този раздел, (б) правата на интелектуална собственост на трети лица или (в) приложимото законодателство.

Възможно е да премахнем или редактираме Вашето Съдържание: Въпреки че нямаме задължение да следим каквито и да е Приноси, ние имаме правото да премахваме или редактираме Приноси по всяко време без предизвестие, ако по наше разумно мнение считаме, че такива Приноси са вредни или в нарушение на настоящите Правни условия. Ако премахнем или редактираме такива Приноси, може също така да преустановим или деактивираме профила Ви и да Ви докладваме на властите.

Нарушаване на авторски права

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, достъпен на или чрез Услугите, нарушава някое авторско право, което притежавате или контролирате, моля, направете незабавно справка с раздела "ИЗВЕСТИЕ И ПОЛИТИКА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЦИФРОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ (DMCA)" по-долу.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Услугите, Вие декларирате и гарантирате, че: (1) цялата регистрационна информация, която изпращате, ще бъде вярна, точна, актуална и пълна; (2) ще поддържате точността на тази информация и своевременно ще актуализирате тази регистрационна информация, ако е необходимо; (3) имате правоспособност и се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия; (4) не сте непълнолетен в юрисдикцията, в която пребивавате; (5) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани или нечовешки средства, независимо дали чрез бот, скрипт или по друг начин; (6) няма да използвате Услугите за незаконни или неразрешени цели; и (7) използването на Услугите от Ваша страна няма да наруши никой приложим закон или наредба.

Ако предоставите информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние имаме право да преустановим или прекратим профила Ви и да откажем всяко текущо или бъдещо използване на Услугите (или част от тях).

4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Може да се наложи да се регистрирате, за да използвате Услугите. Вие се съгласявате да запазите паролата си поверителна и ще бъдете отговорни за всяко използване на вашия акаунт и парола. Ние си запазваме правото да премахнем, възстановим или променим потребителско име, което сте избрали, ако определим, по наше усмотрение, че такова потребителско име е неподходящо, нецензурно или по друг начин нежелателно.

5. ПРОДУКТИ

Ние полагаме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на продуктите, налични в Услугите. Въпреки това, ние не гарантираме, че цветовете, характеристиките, спецификациите и детайлите на продуктите ще бъдат точни, пълни, надеждни, актуални или без други грешки и вашият електронен дисплей може да не отразява точно действителните цветове и детайли на продуктите. Всички продукти зависят от наличността и не можем да гарантираме, че артикулите ще бъдат на склад. Ние си запазваме правото да прекратим всички продукти по всяко време по каквато и да е причина. Цените на всички продукти подлежат на промяна.

6. ПОКУПКИ И ПЛАЩАНЕ

Приемаме следните начини на плащане:

Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и профила за всички покупки, направени чрез Услугите. Освен това се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за профила и плащането, включително имейл адрес, начин на плащане и дата на изтичане на срока на валидност на платежната карта, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо. Данъкът върху продажбите ще бъде добавен към цената на покупките, както се счита за изисквано от нас. Можем да променяме цените по всяко време.

Вие се съгласявате да заплатите всички такси по цените, които са в сила за Вашите покупки и всички приложими такси за доставка, и ни упълномощавате да таксуваме избрания от Вас доставчик на плащания за такива суми при подаване на поръчката Ви. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки или грешки в ценообразуването, дори ако вече сме поискали или получили плащане.

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, направена чрез Услугите. Ние можем, по наше усмотрение, да ограничим или анулираме количествата, закупени на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски профил, един и същ начин на плащане и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране или доставка. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наша преценка изглеждат направени от дилъри, препродавачи или дистрибутори.

7. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Моля, прегледайте нашата Политика за връщане, публикувана в Услугите, преди да направите каквито и да било покупки.

8. СОФТУЕР

Може да включим софтуер за използване във връзка с нашите Услуги. Ако такъв софтуер е придружен от лицензионно споразумение с краен потребител ("ЛСКП"), условията на ЛСКП ще уреждат използването на софтуера от Ваша страна. Ако такъв софтуер не е придружен от ЛСКП, ние Ви предоставяме неизключителен, отменим, личен и непрехвърляем лиценз за използване на такъв софтуер единствено във връзка с нашите услуги и в съответствие с настоящите Правни условия. Всеки софтуер и свързаната с него документация се предоставят "КАКТО Е" без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел или ненарушение. Вие приемате всеки и всички рискове, произтичащи от използването или изпълнението на всеки софтуер. Нямате право да възпроизвеждате или разпространявате повторно какъвто и да е софтуер, освен в съответствие с ЛСКП или настоящите Правни условия.

9. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право на достъп или използване на Услугите за цели, различни от тази, за която предоставяме Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са специално одобрени или одобрени от нас.

Като потребител на Услугите, Вие се съгласявате да не:

10. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ГЕНЕРИРАНИ ПРИНОСИ

Услугите могат да Ви поканят да чатите, да допринасяте или да участвате в блогове, табла за съобщения, онлайн форуми и други функции и може да Ви предоставят възможност да създавате, изпращате, публикувате, показвате, предавате, изпълнявате, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали за нас или в Услугите, включително, но не само, текст, писания, видео, аудио, снимки, графики, коментари, предложения или лична информация или други материали (наричани общо "Приноси"). Приносът може да бъде видим от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. Като такива, всеки Принос, който предавате, може да се третира като неповерителен и без право на собственост. Когато създавате или предоставяте Принос, Вие декларирате и гарантирате, че:

Всяко използване на Услугите в нарушение на гореизложеното нарушава настоящите Правни условия и може да доведе, наред с други неща, до прекратяване или спиране на правата Ви да използвате Услугите.

11. ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРИНОС

Като публикувате Вашите Приноси към която и да е част от Услугите или правите Приносите достъпни за Услугите чрез свързване на Вашия акаунт от Услугите с някой от Вашите акаунти в социални мрежи, Вие автоматично предоставяте и декларирате и гарантирате, че имате право да ни предоставите неограничен, неограничен, неотменим, постоянен, неизключителен, прехвърляем, безвъзмезден, напълно платено, световно право и лиценз да хоствате, използвате, копирате, възпроизвеждате, разкривате, продавате, препродавате, публикувате, излъчвате, преименувате, архивирате, съхранявате, кеширате, изпълнявате публично, показвате публично, преформатирате, превеждате, предавате, извличате (изцяло или частично) и разпространявате такива Приноси (включително, без ограничение, вашето изображение и глас) за всякакви цели, търговски, рекламни или други, както и да подготвяте производни произведения на, или да включи в други произведения, такива Приноси и да предостави и разреши подлицензии на гореизложеното. Използването и разпространението може да се осъществи във всякакви медийни формати и чрез всякакви медийни канали.

Този лиценз ще се прилага за всяка форма, медия или технология, известни сега или разработени по-късно, и включва използването от наша страна на Вашето име, име на фирма и име на франчайз, както е приложимо, както и на всяка от търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, логата и личните и търговски изображения, които предоставяте. Вие се отказвате от всички морални права във Вашите Приноси и гарантирате, че моралните права не са били предявени по друг начин във Вашите Приноси.

Ние не претендираме за никаква собственост върху Вашите Приноси. Вие си запазвате пълна собственост върху всички Ваши Приноси и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашите Приноси. Ние не носим отговорност за каквито и да било изявления или изявления във Вашите Приноси, предоставени от Вас в която и да е област на Услугите. Вие носите цялата отговорност за Вашите Приноси към Услугите и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас по отношение на Вашите Приноси.

Ние имаме правото, по наше собствено усмотрение, (1) да редактираме, редактираме или по друг начин да променяме всеки Принос; (2) да прекатегоризирате всеки Принос, за да го поставите на по-подходящи места в Услугите; и (3) да преглеждате предварително или да изтривате Приноси по всяко време и по каквато и да е причина, без предизвестие. Ние нямаме задължение да следим Вашите Приноси.

12. НАСОКИ ЗА РЕЦЕНЗИИ

Може да Ви предоставим области в Услугите, в които да оставяте отзиви или оценки. Когато публикувате рецензия, трябва да отговаряте на следните критерии: (1) трябва да имате опит от първа ръка с лицето/организацията, което се преглежда; (2) Вашите рецензии не трябва да съдържат обидни ругатни или обиден, расистки, обиден или език; (3) Вашите отзиви не трябва да съдържат дискриминационни препратки въз основа на религия, раса, пол, национален произход, възраст, семейно положение, сексуална ориентация или увреждане; (4) Вашите отзиви не трябва да съдържат препратки към незаконна дейност; (5) не трябва да сте свързани с конкуренти, ако публикувате отрицателни отзиви; (6) не трябва да правите никакви заключения относно законността на поведението; (7) не можете да публикувате неверни или подвеждащи твърдения; и (8) не можете да организирате кампания, насърчаваща другите да публикуват отзиви, независимо дали са положителни или отрицателни.

Можем да приемем, отхвърлим или премахнем отзиви по наше усмотрение. Ние нямаме абсолютно никакво задължение да преглеждаме рецензии или да изтриваме отзиви, дори ако някой счита отзивите за нежелателни или неточни. Отзивите не са одобрени от нас и не представляват непременно нашите мнения или възгледите на някой от нашите филиали или партньори. Ние не поемаме отговорност за какъвто и да е преглед или за каквито и да било искове, задължения или загуби, произтичащи от преглед. С публикуването на отзив Вие ни предоставяте постоянно, неизключително, в световен мащаб, безвъзмездно, напълно платено, прехвърляемо и подлежащо на сублицензиране право и лиценз да възпроизвеждаме, променяме, превеждаме, предаваме по всякакъв начин, показваме, изпълняваме и / или разпространяваме цялото съдържание, свързано с прегледа.

13. СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Като част от функционалността на Услугите можете да свържете профила си с онлайн акаунти, които имате при доставчици на услуги от трети страни (всеки такъв акаунт, "Акаунт на трета страна"), като: (1) предоставите информацията за влизане в профила си на трета страна чрез Услугите; или (2) да ни позволите достъп до Вашия акаунт на трета страна, както е разрешено съгласно приложимите правила и условия, които управляват използването на всеки акаунт на трета страна. Вие декларирате и гарантирате, че имате право да ни разкриете информацията за влизане в профила си в трета страна и / или да ни предоставите достъп до профила си на трета страна, без да нарушавате някое от условията, които управляват използването на приложимия акаунт на трета страна, и без да ни задължавате да плащаме такси или да ни правите обект на каквито и да било ограничения за използване, наложени от доставчика на услуги на третата страна на профила на третата страна. Като ни предоставяте достъп до Профили на трети страни, Вие разбирате, че (1) можем да осъществяваме достъп, да предоставяме и съхраняваме (ако е приложимо) всяко съдържание, което сте предоставили и съхранявали във Вашия акаунт на трета страна ("Съдържание на социална мрежа"), така че да е достъпно в и чрез Услугите чрез Вашия акаунт, включително, без ограничение, списъци с приятели и (2) можем да изпращаме и получаваме от Вашия акаунт на трета страна допълнителна информация до степента, до която са уведомени, когато свържете акаунта си с акаунта на трета страна. В зависимост от избраните от Вас Акаунти на трети страни и в зависимост от настройките за поверителност, които сте задали в такива Акаунти на трети страни, личната информация, която публикувате в Профилите си на трети страни, може да бъде налична в и чрез Вашия акаунт в Услугите. Моля, имайте предвид, че ако Акаунт на трета страна или свързана услуга стане недостъпен или достъпът ни до такъв Акаунт на трета страна бъде прекратен от доставчика на услуги трета страна, тогава Съдържанието на социалната мрежа може вече да не е налично в и чрез Услугите. Ще имате възможност да деактивирате връзката между Вашия акаунт в Услугите и Вашите акаунти на трети страни по всяко време. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ОТНОШЕНИЯТА ВИ С ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СВЪРЗАНИ С ВАШИТЕ АКАУНТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ УРЕЖДАТ ЕДИНСТВЕНО ОТ ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ (И) С ТАКИВА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. Ние не полагаме усилия да преглеждаме съдържанието на социалните мрежи за каквито и да било цели, включително, но не само, за точност, законност или ненарушение, и не носим отговорност за каквото и да е съдържание на социална мрежа. Вие потвърждавате и се съгласявате, че можем да осъществим достъп до Вашия имейл адрес, свързан с Акаунт на трета страна, и Вашия списък с контакти, съхраняван на Вашето мобилно устройство или таблет, единствено с цел да Ви идентифицираме и информираме за тези контакти, които също са се регистрирали да използват Услугите. Можете да деактивирате връзката между Услугите и Вашия акаунт на трета страна, като се свържете с нас, като използвате информацията за контакт по-долу или чрез настройките на профила си (ако е приложимо). Ще се опитаме да изтрием всяка информация, съхранявана на нашите сървъри, която е получена чрез такъв акаунт на трета страна, с изключение на потребителското име и снимката на профила, които се свързват с Вашия акаунт.

14. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите могат да съдържат (или може да Ви бъде изпратено чрез Сайта) връзки към други уебсайтове ("Уебсайтове на трети страни"), както и статии, снимки, текст, графики, снимки, дизайн, музика, звук, видео, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети страни ("Съдържание на трети страни"). Такива уебсайтове на трети страни и съдържание на трети страни не се разследват, наблюдават или проверяват за точност, целесъобразност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за уебсайтове на трети страни, достъпни чрез Услугите, или за съдържание на трети страни, публикувано на, достъпно чрез или инсталирано от Услугите, включително съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в уебсайтовете на трети страни или на трети страни Доволен. Включването, свързването или разрешаването на използването или инсталирането на уебсайтове на трети страни или съдържание на трети страни не означава одобрение или одобрение от нас. Ако решите да напуснете Услугите и да получите достъп до Уебсайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате Съдържание на трети страни, Вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че тези Правни условия вече не са валидни. Трябва да прегледате приложимите условия и правила, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който навигирате от Услугите или свързани с приложения, които използвате или инсталирате от Услугите. Всички покупки, които правите чрез уебсайтове на трети страни, ще бъдат чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които са изключително между вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и приемате, че ние не одобряваме продуктите или услугите, предлагани на уебсайтовете на трети страни, и ще ни държите невинни за всяка вреда, причинена от закупуването на такива продукти или услуги. Освен това, Вие ще ни държите невинни за всякакви загуби, понесени от Вас, или вреди, причинени на Вас, свързани с или произтичащи по някакъв начин от Съдържание на трети страни или контакт с уебсайтове на трети страни.

15. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Ние си запазваме правото, но не и задължението, да: (1) наблюдаваме Услугите за нарушения на настоящите Правни условия; (2) предприемаме подходящи правни действия срещу всеки, който по наше усмотрение нарушава закона или настоящите Правни условия, включително, без ограничение, докладване на такъв потребител на правоприлагащите органи; (3) по наше усмотрение и без ограничение, да откажете, ограничите достъпа до, да ограничите наличността или да деактивирате (доколкото е технологично осъществимо) някой от Вашите Приноси или част от тях; (4) по наше усмотрение и без ограничение, предизвестие или отговорност, да премахнем от Услугите или по друг начин да деактивираме всички файлове и съдържание, които са прекомерни по размер или по някакъв начин са обременяващи за нашите системи; и (5) по друг начин да управляваме Услугите по начин, предназначен да защити нашите права и собственост и да улесни правилното функциониране на Услугите.

16. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се грижим за поверителността и сигурността на данните. Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност. Използвайки Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите Правни условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в Обединеното кралство. Ако осъществявате достъп до Услугите от друг регион на света със закони или други изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Обединеното кралство, тогава чрез продължаването на използването на Услугите прехвърляте данните си в Обединеното кралство и изрично се съгласявате данните Ви да бъдат прехвърлени и обработени в Обединеното кралство.

17. ИЗВЕСТИЕ И ПОЛИТИКА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА В ЦИФРОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ (DMCA)

Уведомления

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че който и да е материал, достъпен в или чрез Услугите, нарушава някое от авторските права, които притежавате или контролирате, моля, незабавно уведомете нашия Назначен агент по авторско право, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу ("Уведомление"). Копие от Вашето Уведомление ще бъде изпратено на лицето, което е публикувало или съхранило материала, адресиран в Уведомлението. Моля, имайте предвид, че съгласно федералния закон може да бъдете подведени под отговорност за щети, ако направите съществени погрешни представяния в известие. По този начин, ако не сте сигурни, че материал, намиращ се на или свързан с Услугите, нарушава авторските Ви права, трябва първо да се свържете с адвокат.

Всички уведомления трябва да отговарят на изискванията на DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) и да включват следната информация: (1) Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено; (2) идентификация на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е нарушено, или, ако множество защитени с авторски права произведения в Услугите са обхванати от Уведомлението, представителен списък на такива произведения в Услугите; (3) идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава или е обект на нарушаваща дейност и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, и достатъчно информация, която да ни позволи да намерим материала; (4) достатъчно информация, която да ни позволи да се свържем с оплакващата се страна, като адрес, телефонен номер и, ако е наличен, имейл адрес, на който може да се осъществи връзка с оплакващата се страна; (5) изявление, че страната, подала жалбата, добросъвестно вярва, че използването на материала по начина, по който се оплаква, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или закона; и (6) декларация, че информацията в уведомлението е точна и под формата на наказание за лъжесвидетелстване, че страната, подала жалбата, е упълномощена да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

Насрещно уведомление

Ако смятате, че Ваш собствен защитен с авторски права материал е бил премахнат от Услугите в резултат на грешка или погрешно идентифициране, можете да изпратите писмено насрещно уведомление до [нас / нашия Назначен агент по авторско право], като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу ("Насрещно уведомление"). За да бъде ефективно насрещно уведомление съгласно DMCA, Вашето насрещно уведомление трябва да включва по същество следното: (1) идентификация на материала, който е бил премахнат или деактивиран, и мястото, на което материалът се е появил, преди да бъде премахнат или деактивиран; (2) декларация, че сте съгласни с юрисдикцията на Федералния окръжен съд, в който се намира Вашият адрес, или ако адресът Ви е извън Съединените щати, за всеки съдебен район, в който се намираме; (3) изявление, че ще приемете връчване на процеса от страната, която е подала уведомлението, или от агента на страната; (4) Вашето име, адрес и телефонен номер; (5) декларация под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че добросъвестно считате, че въпросният материал е бил премахнат или деактивиран в резултат на грешка или погрешно идентифициране на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран; и (6) Вашия физически или електронен подпис.

Ако ни изпратите валидно, писмено насрещно уведомление, отговарящо на изискванията, описани по-горе, ние ще възстановим премахнатия или деактивиран материал, освен ако първо не получим известие от страната, подала уведомлението, което ни информира, че тази страна е подала съдебен иск, за да ви възпре от участие в нарушаваща дейност, свързана с въпросния материал. Моля, имайте предвид, че ако съществено погрешно представите, че деактивираното или премахнато съдържание е премахнато по погрешка или погрешно идентифициране, може да носите отговорност за щети, включително разходи и адвокатски хонорари. Подаването на фалшиво насрещно уведомление представлява лъжесвидетелстване.

Назначен агент за авторски права

18. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите Правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ КОЯТО И ДА Е ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО, ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, ДА ОТКАЖЕМ ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ВСЯКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЗАВЕТ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ПРОФИЛА ВИ И ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ.

Ако прекратим или преустановим профила Ви по някаква причина, Ви е забранено да регистрирате и създавате нов акаунт с Вашето име, фалшиво или назаем име или името на трета страна, дори ако действате от името на третата страна. В допълнение към прекратяването или спирането на профила Ви, ние си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително, без ограничение, да предприемем гражданско, наказателно и съдебно обезщетение.

19. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Ние си запазваме правото да променяме, модифицираме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наше усмотрение без предизвестие. Въпреки това, ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация за нашите Услуги. Също така си запазваме правото да променяме или прекратяваме всички или част от Услугите без предизвестие по всяко време. Ние няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за каквато и да е промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите.

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Възможно е да имаме хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което да доведе до прекъсвания, закъснения или грешки. Ние си запазваме правото да променяме, ревизираме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин да променяме Услугите по всяко време или по каквато и да е причина, без да Ви уведомяваме. Вие се съгласявате, че ние не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността Ви за достъп или използване на Услугите по време на престой или прекратяване на Услугите. Нищо в тези Правни условия няма да се тълкува като задължаващо ни да поддържаме и поддържаме Услугите или да предоставяме корекции, актуализации или издания във връзка с тях.

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези Правни условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Англия и изрично се прилага Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки. Ако обичайното Ви местопребиваване е в ЕС, САЩ или някоя от останалите 62 държави, които са страни по Конвенцията, Вие допълнително притежавате защитата, предоставена Ви от задължителните разпоредби на закона във Вашата страна на пребиваване. Това означава, че можете да предявите иск за защита на правата си за защита на потребителите по отношение на настоящите Правни условия в Англия или във всяка страна, страна по конвенцията, в която пребивавате.

21. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Задължителен арбитраж

Ако сте жител на Европейския съюз, всички спорове, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия, се решават от арбитър, назначен в съответствие с Арбитражния и Вътрешния правилник на Европейския арбитражен съд, който е част от Европейския център за арбитраж със седалище в Страсбург. Мястото за такъв арбитраж ще бъде Англия. Преобладаващият език на производството е английски. Приложимото право за тези производства ще бъдат законите на Англия.

Ако сте жител на Съединените щати, споровете ще бъдат решени чрез арбитраж в Съединените щати. Приложимото право за тези производства са законите на САЩ.

За жители на всяка друга държава мястото и процедурите на арбитража са същите като тези, предвидени за жителите на Европейския съюз.

Ограничения

Страните се споразумяват, че всеки арбитраж се ограничава до спора между страните поотделно. До пълната степен, позволена от закона, (а) никой арбитраж не може да бъде присъединен към друго производство; (б) няма право или пълномощие за който и да е Спор да бъде арбитриран на базата на колективен иск или да се използват процедури за групов иск; и (в) няма право или пълномощие за който и да е Спор да бъде отнесен в качеството на предполагаем представител от името на широката общественост или други лица.

Изключения от арбитража

Страните се споразумяват, че следните Спорове не са предмет на горните разпоредби относно задължителния арбитраж: а) всякакви Спорове, целящи да наложат или защитят, или отнасящи се до валидността на някое от правата на интелектуална собственост на дадена Страна; (б) всеки Спор, свързан с или произтичащ от твърдения за кражба, пиратство, нахлуване в личния живот или неразрешено използване; и в) всеки иск за преустановяване на нарушение. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира който и да е Спор, попадащ в тази част от тази разпоредба, за която е установено, че е незаконна или неприложима, и този Спор се решава от съд с компетентна юрисдикция в съдилищата, изброени за юрисдикция по-горе, и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

22. КОРЕКЦИИ

Възможно е да има информация за Услугите, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и различна друга информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време, без предизвестие.

23. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА И СА НАЛИЧНИ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, И НЯМА ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО (1) ГРЕШКИ, ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР, В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТЪПА ВИ ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, (3) ВСЕКИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И / ИЛИ ВСЯКА И ЦЯЛАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И / ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В ТЯХ, (4) ВСЯКО ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СПИРАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ БЪГОВЕ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (6) ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАДЕНО ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНО ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ОДОБРЯВАМЕ, ГАРАНТИРАМЕ ИЛИ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОЙТО И ДА Е ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКИ ИЛИ УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИ В БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. КАКТО ПРИ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКО СРЕДСТВО ИЛИ ВЪВ ВСЯКА СРЕДА, ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО Е УМЕСТНО.

24. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБЕНИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО, КОЕТО СЕ СЪДЪРЖА ТУК, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА, АКО ИМА ТАКАВА, ОТ ВАС НА НАС ПО ВРЕМЕ НА ШЕСТМЕСЕЧНИЯ (6) МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ПРЕДИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ. НЯКОИ ЩАТСКИ ЗАКОНИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИ ЗАКОНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ГОРЕПОСОЧЕНИ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

25. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и предпазвате, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши съответни длъжностни лица, агенти, партньори и служители, от и срещу всякакви загуби, щети, отговорности, искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна поради или произтичащи от: (1) Вашите Приноси; (2) използване на Услугите; (3) нарушение на настоящите Правни условия; (4) всяко нарушение на Вашите декларации и гаранции, посочени в настоящите Правни условия; (5) Ваше нарушение на правата на трета страна, включително, но не само права на интелектуална собственост; или (6) всяко явно вредно действие спрямо друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от гореизложеното, ние си запазваме правото, за Ваша сметка, да поемем изключителната защита и контрол по всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и Вие се съгласявате да сътрудничите, за Ваша сметка, с нашата защита на такива искове. Ще положим разумни усилия, за да Ви уведомим за всеки такъв иск, действие или процедура, която е предмет на това обезщетение, след като узнаем за това.

26. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще поддържаме определени данни, които предавате на Услугите с цел управление на ефективността на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от Ваша страна. Въпреки че извършваме редовно рутинно архивиране на данни, единствено Вие носите отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с всяка дейност, която сте предприели с помощта на Услугите. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред Вас за загуба или повреждане на такива данни и с настоящото се отказвате от всяко право на действие срещу нас, произтичащо от такава загуба или повреждане на такива данни.

27. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ТРАНЗАКЦИИ И ПОДПИСИ

Посещаването на Услугите, изпращането на имейли и попълването на онлайн формуляри представляват електронни съобщения. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения и се съгласявате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, по имейл и в Услугите, отговарят на всяко законово изискване такава комуникация да бъде в писмена форма. С НАСТОЯЩОТО ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ, ДОГОВОРИ, ПОРЪЧКИ И ДРУГИ ЗАПИСИ, КАКТО И С ЕЛЕКТРОННАТА ДОСТАВКА НА ИЗВЕСТИЯ, ПОЛИТИКИ И ЗАПИСИ НА ТРАНЗАКЦИИ, ИНИЦИИРАНИ ИЛИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ НАС ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. С настоящото Вие се отказвате от всякакви права или изисквания съгласно закони, наредби, правила, наредби или други закони в която и да е юрисдикция, които изискват оригинален подпис или доставка или запазване на неелектронни записи, или за плащания или предоставяне на кредити по какъвто и да е начин, различен от електронни средства.

28. ПОТРЕБИТЕЛИ И ЖИТЕЛИ НА КАЛИФОРНИЯ

Ако някоя жалба с нас не е решена задоволително, можете да се свържете с отдела за помощ при жалби на отдела за потребителски услуги на Калифорнийския департамент по въпросите на потребителите в писмен вид на 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 или по телефона на (800) 952-5210 или (916) 445-1254.

29. РАЗНИ

Тези Правни условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или по отношение на Услугите, представляват цялото споразумение и разбирателство между Вас и нас. Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от настоящите Правни условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Тези Правни условия действат в максимална степен, разрешена от закона. Можем да възложим някои или всички наши права и задължения на други лица по всяко време. Ние няма да носим отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие, причинени от каквато и да е причина извън нашия разумен контрол. Ако някоя разпоредба или част от разпоредба на настоящите Правни условия бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази разпоредба или част от разпоредбата се счита за отделима от настоящите Правни условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Няма съвместно предприятие, партньорство, трудови правоотношения или агентски отношения, създадени между Вас и нас в резултат на тези Правни условия или използването на Услугите. Вие се съгласявате, че тези Правни условия няма да се тълкуват срещу нас по силата на изготвянето им. С настоящото Вие се отказвате от всякакви защити, които може да имате въз основа на електронната форма на настоящите Общи условия и липсата на подписване от страните по тях за изпълнение на настоящите Общи условия.

30. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване относно Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на:

{огрнуи} бул. ,,Ботевградско шосе“ 247, 1839 ж.к. Левски В, София, България

{фкооле}

{маадинлоу}